“De beslissende inkeer tot zichzelf is het begin van de weg in het leven van de mens, steeds weer is dit het begin van de menselijke weg.”

– Martin Buber in De weg van de mens 

Inkeer als een weg om de mens te worden zoals we bedoeld zijn. In deze weg, zo is mijn ervaring, manifesteert zich gaandeweg G/geestkracht. Een leven vol van vuur.

Het woord ‘G/geestkracht’ staat voor een kracht die in beweging brengt, die omwoelt, die vrijmaakt. Die kracht kan zich roeren in onszelf. Als een innerlijke stem. Maar evengoed kan deze kracht als een storm in ons leven komen ‘aanwaaien’, zonder dat we goed weten waar dit nu vandaan komt of waar het naartoe gaat.

Aan deze G/geestkracht – een leven vol van vuur – wil ik bijdragen in mijn werk als trainer & gemeentebegeleider, als supervisor i.o., in zielzorg.

CV

  • Nederlandse taal en cultuur, Universiteit Utrecht (1996-2002)
  • Bureauredacteur AW Bruna Uitgevers / uitgeverij Signatuur (2002-2008)
  • Redactie Dynamiek (2008-heden)
  • Theologie en Levensbeschouwing, Hogeschool Windesheim (2007-2013)
  • Leerwerktraject geestelijk verzorger Torendael, Amsterdam (mei-november 2015)
  • Train-de-trainer Karin de Galan (2015)
  • Ingeschreven in Register van Kerkelijk Werkers in de Protestantse Kerk (2016)
  • Post hbo-opleiding Waarderende gemeenteopbouw (2017)
  • Geestkracht.nu (vanaf 2017)
  • Supervisorenopleiding, Hogeschool Windesheim (vanaf 2020)