Februari 2021 Maart 2021
  • 1/8/15/22/29 maart – Supervisie Hva, opleiding Social Work
  • 8 maart – Online Training Beroepingswerk 2/2 – Kruiskerk Nijkerk
  • 30 maart – Online Training Beroepingswerk 1/2 – Kleine Kerk Voorhout
April 2021
  • 2 april – Supervisie HvA, opleiding Social Work
  • 6 april – Training Beroepingswerk (online) 2/2 – Kleine Kerk Voorhout
  • 12/19/26 april – Supervisie HvA, opleiding Social Work