“Leren, daar groei je van!”

– motto Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE)

Om bij te dragen aan groei, verzorg ik trainingen op verschillende gebieden van kerkelijk werk, o.a. pastoraat, diaconaat, communicatie, bezinning en leidinggeven.

Trainingen kunnen op maat worden gemaakt, voor een of meer dagdelen, met een of verschillende gemeenten, voor zowel ambtsdragers als vrijwilligers.

 

Reacties

‘Marleen straalde rust uit en inspireerde. Als niet het hele programma voor een avond kon worden gehaald, liet ze een deeltje vallen en ging niet jagen. (…) De uitkomsten van de cursus nemen we als kerkenraad mee bij het maken van het nieuwe beleidsplan.’ – cursist Training Nieuwe wegen in het pastoraat

‘De cursusleidster wist na een dag hard werken je te inspireren en je actief deel te laten nemen aan de cursus. Had ook goed haar eigen inbreng voorbereid (…) Wist de cursus interactief te doen verlopen.’ – cursist Basiscursus Diaconaat