“De beslissende inkeer tot zichzelf is het begin van de weg in het leven van de mens, steeds weer is dit het begin van de menselijke weg.”

– Martin Buber in De weg van de mens (2016, 1e druk 1964), Cothen: uitgeverij Het juwelenschip, p. 14.

Inkeer als een weg om de mens te worden zoals we bedoeld zijn… Dat is een weg om te blijven gaan.

Ondertussen heb ik al een stukje route afgelegd. En is het volgende profiel zichtbaar in mijn werk.

Rust, zorgvuldigheid, analytisch, bezieling en n vleugje humor zijn woorden die mij kenmerken. Ik ben in staat om in groepen bij te dragen aan vertrouwen, verbinding, energie en ruimte. Ook weet ik in trainingen en begeleidingsprocessen af te stemmen op wat een groep wil en kan. Waar nodig geef ik leiding en sturing.

Om zelf te leven met ‘geestkracht’ laat ik mij voeden door verschillende inspiratiebronnen. Dat zijn onder andere: muziek, boeken, natuur, kinderen, kunst, vriendschappen. Ik zing, wandel, dans en lees graag en ik loop hard (meestal graag). Woorden en verhalen uit de Bijbel zijn voor mij belangrijke richtingwijzers. Ook zoek ik met regelmaat de stilte.

Daarnaast vind ik het belangrijk om mij professioneel te ontwikkelen. Ik volg cursussen en intervisie in relatie tot mijn vakgebied.

CV

  • Nederlandse taal en cultuur, Universiteit Utrecht (1996-2002)
  • Bureauredacteur AW Bruna Uitgevers / uitgeverij Signatuur (2002-2008)
  • Redactie Dynamiek (2008-heden)
  • Theologie en Levensbeschouwing Windesheim (2007-2013)
  • Leerwerktraject geestelijk verzorger Torendael, Amsterdam (mei-november 2015)
  • Train-de-trainer Karin de Galan (2015)
  • Ingeschreven in Register van Kerkelijk Werkers in de Protestantse Kerk (2016)
  • Post hbo-opleiding Waarderende gemeenteopbouw (2017)
  • Geestkracht.nu (vanaf 2017)