Opgeleid als hbo-theoloog en ingeschreven in het Register van Kerkelijk Werkers draag ik ook bij aan

Agogiek-didactiek

  • Schrijven Bijbelstudies (Jacobikerk, Utrecht)
  • Schrijven blended training pastoraat (Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie)

Pastoraat

Op het gebied van pastoraat ben ik actief geweest als:

  • mentor van Bijbelkringen
  • bezoekmedewerker
  • coördinator van de Inloop, Jacobikerk

Vieringen leiden

1 x per 6 weken leid ik een Avondgebed in de Jacobikerk te Utrecht