Opgeleid als hbo-theoloog en ingeschreven in het Register van Kerkelijk Werkers draag ik ook bij aan

Agogiek-didactiek

  • Schrijven Bijbelstudies (Jacobikerk, Utrecht)
  • Schrijven blended training pastoraat (Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie)

Pastoraat

Op het gebied van pastoraat ben ik actief geweest als mentor van Bijbelkringen, bezoekmedewerker en coördinator van een inloophuis.

Vieringen leiden

  • 4x per jaar ga ik voor in verzorgingshuis De Koperwiek, Bilthoven
  • 1x per 6 weken leid ik een Avondgebed in de Jacobikerk te Utrecht

Lid Expertteam Kerk & Ideëel

Als lid van het expertteam van Kerk en Ideëel (voorheen Vereniging Kerkelijk Werkers) houd ik mij bezig met thema’s die de kerkelijk werker binnen de Protestantse Kerk Nederland aangaan.