Dinsdag 14 mei woonde ik in de Hermitage in Amsterdam een lezing bij van theoloog Sam Wells. Sam Wells is onder andere pastor van de Londense kerk St Martin-in-the-Fields. Hij sprak daar over kerk-zijn anno nu. Hoe doe je dat? Een kernwoord is ‘improviseren’, of al doende het Koninkrijk van God vormgeven, zoals ik het heb vertaald. Ik maakte een verslag van de lezing en heb er ook een paar vragen bij verwoord. Deze kun je gebruiken in een commissie, teamoverleg of kerkenraadsvergadering. Naar aanleiding hiervan meer weten? Of wil je dat ik meedenk over het vormen van een visie en missie in jullie gemeente? Dat doe ik graag. Op de pagina contact vind je mijn gegevens!

Het Koninkrijk van God al doende vormgeven_Verslag lezing SWells_14-5-19

 

Improvising the Kingdom – Het Koninkrijk van God al doende vormgeven

Kerk-zijn draait niet om aantallen. Het ‘succes’ van de kerk hangt niet af van omstandigheden of bereik je niet pas als je voldoet aan de verwachtingen van mensen. Waar het om gaat, is de missie, een kerk die het Koninkrijk van God al doende vormgeeft. En die missie komt voort uit een tegendraads verhaal over een tegendraadse God.

Improviseren, maar hoe? Vier kernpunten om als kerk het Koninkrijk van God al doende vorm te geven

 1. Forming habits. Vorm gewoontes en laat zo ook je karakter vormen.

Bijbelse voorbeelden

 • Het volk van Israël krijgt ‘leefregels’ mee om hen bij het leven te bewaren. Door zich aan deze leefregels te houden, vormen ze ‘gewoontes’. En dit vormt ook hun karakter.
 • Voorbeelden uit het Nieuwe Testament: de Bergrede of de manier waarop de eerste christenen in Handelingen hun leven vormgaven (bij elkaar eten, gezamenlijk bezit).

Voorbeelden uit de praktijk van St Martin-in-the-Fields

 • De waarden waaraan ieder lid of iedere medewerker zich houdt. Een voorbeeld: we spreken altijd iemand aan die we (nog) niet kennen in de gemeente. (Ook als dat kan opleveren: “Maar ik ben hier al twintig jaar lid, hoor…” 🙂 🙁 )
 • Er heeft zich in St Martin-in-the-Fields een kleine groep gevormd ‘the Nazareth Community’ die zich verbindt rond zeven waarden. Een van die waarden is stilte. Praktisch is deze waarde vertaald naar het bij elkaar komen van de groep, 3x per week, waarbij zij een uur samen zitten in stilte.
 1. Change of status. Verandering van ‘status’. Wees niet bang om de status die je hebt, op te geven (maatschappelijke positie, locatie).

Bijbelse voorbeelden

 • Jezus veranderde van ‘status’ door bij vanuit de hemel naar de aarde te komen om hier te wonen onder de mensen.
 • Het gesprek tussen Jezus en Pilatus. Wie is hier in deze situatie nu degene die ondervraagt en degene die ondervraagd wordt?

Voorbeelden uit de praktijk van St Martin-in-the-Fields

 • De kerk is een belangrijke maatschappelijke positie die ze eeuwen heeft gehad, kwijtgeraakt. Dat leert de kerk bescheiden te zijn. En hieruit vloeit voort dat de kerk bewust luistert naar de maatschappij; naar mensen die niet meeleven met de gemeente of niet christelijk zijn om te horen wat zij van het geloof of de gemeente vinden. Vanuit de gedachte: wat kunnen zij ons leren of vertellen?
 • We laten mensen meedoen die normaal gesproken lang niet altijd kunnen meedoen. We werken met hen samen in plaats van dat we voor ze werken (mensen met een handicap, vluchtelingen).
 1. ‘Overaanvaarding’ (onvertaalbaar…). Aanvaard, omarm iets slechts, iets wat niet (meer) werkt, en maak daar iets nieuws, iets beters van.

Bijbelse voorbeelden

 • Jezus’ lijden en sterven wordt door de opstanding van hun donkerte en kracht beroofd, en in een nieuw licht geplaatst.
 • In de stamboom van Jezus bevinden zich vrouwen die eigenlijk helemaal niet hoorden bij het joodse volk (Ruth, Rachab).

Voorbeeld uit de praktijk van St Martin-in-the-Fields

 • Er was een conflict tussen een voorganger en een commissie over de inhoud van een doordeweekse viering; de voorganger wilde geen muzikale bijeenkomst; hij wilde een bijeenkomst alleen met alleen een overdenking. De commissie wilde juist een muzikale bijeenkomst. Het conflict leek onoplosbaar tot het werd beslecht door de muzikale bijeenkomst te handhaven en hieraan een verdieping te geven door bij deze bijeenkomsten ook iets te vertellen over de achtergrond van de (maar al te vaak religieuze) muziek.
 1. ‘Re-integratie’. Je doet weer mee. Je wordt opnieuw opgenomen in de gemeenschap. Wie kun jij weer opnemen? Wat is daarvoor nodig?

Bijbels voorbeeld

 • Het gesprek tussen Jezus en Petrus na Jezus’ opstanding. Jezus vraagt 3x aan Petrus: Houd je van Mij? Hetzelfde aantal keren dat Petrus Jezus heeft verloochend. Door dit gesprek en de bevestiging van Petrus, vindt er herstel plaats en kan Petrus als volgeling van Jezus weer zijn plek innemen.

Vragen

 • Waar het om gaat, is de missie. Wat vind je hiervan? En kun je ook de missie verwoorden van jullie kerkelijke gemeente?
 • Welke van deze kernpunten spreekt je het meest aan en waarom?
 • Kun je bij de vier kernpunten voorbeelden bedenken uit je eigen gemeente?

 

 

Improviseren!