Voor vragen op het gebied van beleid, leiderschap, (waarderende) gemeenteopbouw, diaconaat en/of pastoraat kan ik gemeentes/teams begeleiden. Daarnaast ben ik beschikbaar als pionierbegeleider.

In april begeleidde ik een bezinningsdag voor het moderamen van de Protestantse Gemeente Naarden ter voorbereiding op een nieuwe beleidsperiode.