“Gemeenteopbouw is erop gericht de Spirit van de gemeente te veranderen, haar te redden van apathie en wanhoop, haar geloof te geven in haar missie en vertrouwen in haar toekomst.”

Hendrik Kraemer, geciteerd in Jan Hendriks, Goede wijn – Waarderende gemeenteopbouw, Utrecht: Kok, p. 13

Doen we de goede dingen, en doen we ze goed? En hoe doen we het met elkaar? Voor dit soort vragen is lang niet altijd gelegenheid in het reguliere ‘vergadercircuit’ van kerkelijke gemeenten.

Een inspiratie- of bezinningsdag kan dan heilzaam én plezierig zijn. Opnieuw nadenken over wat belangrijk is, wat past bij de gemeente, en wat ook niet (meer), wat de draagkracht is, hoe onderling wordt gecommuniceerd en samengewerkt, wat de kern is van het gemeente-zijn. En in dit alles ruimte maken voor persoonlijke ontmoeting.

Aan deze inspiratiedagen draag ik graag bij. In onderling overleg kan ik een programma samenstellen en de dag begeleiden.

Reacties

“De manier van leidinggeven van Marleen aan onze bezinningsdag zou ik willen verwoorden als een mooie combinatie van een bescheiden en daardoor ontwapenende presentatie met een niettemin duidelijk en deskundig vasthouden van haar koers.” – ds Aarnoud van der Deijl, predikant oecumenische kerkgemeenschap De Ark, begeleiding heidag 25 november 2017

“We kijken met plezier terug op onze kerkenraadsdag. Inmiddels is het beleidsplan herschreven. Maar wat belangrijker is: ik merk dat er een hernieuwde energie is losgekomen in de kerkenraad. Daar kunnen we weer een poosje mee vooruit!” – Theo Verweij, voorzitter kerkenraad Ichthuskerk Meerkerk over de kerkenraadsdag op 9 februari 2019