“Gemeenteopbouw is erop gericht de Spirit van de gemeente te veranderen, haar te redden van apathie en wanhoop, haar geloof te geven in haar missie en vertrouwen in haar toekomst.”

Hendrik Kraemer, geciteerd in Jan Hendriks, Goede wijn – Waarderende gemeenteopbouw, Utrecht: Kok, p. 13

Voor vragen op het gebied van beleid, leiderschap, (waarderende) gemeenteopbouw, diaconaat en/of pastoraat kan ik gemeentes/teams begeleiden.

 

“De manier van leidinggeven van Marleen aan onze bezinningsdag zou ik willen verwoorden als een mooie combinatie van een bescheiden en daardoor ontwapenende presentatie met een niettemin duidelijk en deskundig vasthouden van haar koers.” – ds Aarnoud van der Deijl, predikant oecumenische kerkgemeenschap De Ark, begeleiding heidag 25 november 2017

“We kijken met plezier terug op onze kerkenraadsdag. Inmiddels is het beleidsplan herschreven. Maar wat belangrijker is: ik merk dat er een hernieuwde energie is losgekomen in de kerkenraad. Daar kunnen we weer een poosje mee vooruit!” – Theo Verweij, voorzitter kerkenraad Ichthuskerk Meerkerk over de kerkenraadsdag op 9 februari 2019