Liefde. Soms meer zoektocht dan zekerheid. Meer ontdekkingsreis dan eindbestemming. Dat lees ik in deze meditatie van Richard Rohr via het Center for Action and Contemplation. Met een verrassend gezichtspunt, waard om te overwegen. Dromen dat de liefde ons zal redden, onze problemen zal oplossen, houdt ons gevangen in illusies. De kracht van de liefde is dat ze ons kan veranderen.

Lees de meditatie hier of lees onder de afbeelding verder.

Cynthia Bourgeault, priester binnen de Episcopaalse Kerk en nauw verbonden aan het Center for Action and Contemplation, noemt Jezus’ onderwijs en zijn manier van leven ‘de weg van de bewuste liefde’. Ze schrijft:

‘“Bewuste liefde” (…) benadrukt het vitale en onvoorwaardelijk relationale karakter van die weg. En het woord ‘bewust’ maakt duidelijk dat het daarbij gaat om verandering, niet simpelweg om romantiek. Bewuste liefde is ‘liefde in dienst van innerlijke verandering’ – of, anders gezegd, ‘innerlijke verandering in dienst van de liefde’. Hoe het ook zij, precies hierom was het Jezus te doen. [1]

De woorden ‘bewuste liefde’ vind ik een goede omschrijving van de bedoeling van ons leven en van alle vormen van spiritualiteit. Als we bewust leven, is ons handelen liefdevol, gericht op verbinding, wekt het vertrouwen, heeft ons handelen oog voor het geheel, getuigt het van aandacht. Niet-liefdevol handelen getuigt altijd op de een of andere manier op dat moment van onbewust handelen. Cynthia omschrijft wat dat inhoudt:

“Het eerste wat nodig is, om te kunnen spreken over bewuste liefde, is vanzelfsprekend dat het bewust moet zijn – of, met andere woorden, verankerd in een kwaliteit van onze aanwezigheid die verdergaat dan simpelweg egoïstisch eigenbelang. Tegenwoordig zouden we deze kwaliteit van bewustzijn omschrijven als verenigend, non-duaal of gewaarwording.

Werken met een partner dient dit doel. Dat geldt zowel voor Jezus als voor alle ‘onderwijzers’ die bewuste verandering op het oog hebben. Werken met een partner is niet slechts bedoeld om lichamelijke of emotionele behoeften te vervullen, maar om het proces van bewustwording te versnellen.” [2]

De boeddhistische psycholoog John Welwood (1943–2019) schreef:

“Vaak zien we relaties als een plek waar we kunnen schuilen. Maar we zouden een relatie ook kunnen verwelkomen als een kracht die gebieden in ons leven aanraakt waar we gevoelloos zijn geworden en waar we het directe contact met het leven vermijden. Deze benadering plaatst ons op een weg. Zet ons aan tot beweging en verandering, zorgt ervoor dat we vooruit gaan, door ons scherp te laten zien waar we de meeste groei nodig hebben. Een relatie omarmen als een weg geeft ons ook huiswerk; om elk obstakel langs de route te gebruiken als een mogelijkheid om verder te komen, om ons dieper te verbinden, niet alleen met onze partner, maar ook met onze eigen levenskracht.

Want dromen dat de liefde ons zal redden, al onze problemen zal oplossen of ons een stabiele staat van gelukzaligheid of veiligheid zal verschaffen, houdt ons alleen maar gevangen in ijdele fantasieën. Deze ondermijnen de echte kracht van de liefde – en die is in staat om ons te veranderen. Als we willen dat onze relaties bloeien, dan moeten we ze op een nieuwe manier gaan zien – als een reeks mogelijkheden om een groter bewustzijn te ontwikkelen, een diepere waarheid te ontdekken en vollediger mens te zijn.” [3]

Daarom geloof ik dat diepe vriendschappen, familiebanden, seksuele intimiteit, huwelijk en zelfs het celibaat niet aan ons zijn gegeven om onze problemen op te lossen, maar eerder om die aan het licht te brengen. Ze laten ons zien dat we nog steeds niet weten hoe lief te hebben. En tegelijkertijd, als we ons hiervan bewust zijn en dit met aandacht opmerken, geven zij ons elke dag de mogelijkheid om het nog een keer te proberen. [4]

Kort samengevat schreef Welwood:

“Een bewuste relatie is een relatie die jou tevoorschijn roept, zoals jij werkelijk bent… Een relatie zien als middel of weg die twee mensen helpt om toegang te krijgen tot de krachtige kwaliteiten van hun eigen wezen – aan deze nieuwe visie op relaties heeft onze tijd dringend behoefte.” [5]

Dit is een vertaling van ‘Conscious Love. Love in Service of Transformation’, geschreven door Richard Rohr OFM. De tekst verscheen als meditatie via het Center for Action and Contemplation op 17 juni 2019. Klik hier voor de Engelstalige meditatie.

Referenties

[1] Cynthia Bourgeault (2012), The Meaning of Mary Magdalene: Discovering the Woman at the Heart of Christianity (z.p.: Shambhala), 112.

[2] Ibid., 118.

[3] John Welwood (1990), Journey of the Heart: The Path of Conscious Love (HarperPerennial), 13. In het Nederlands verschenen onder de titel: De weg van het hart. Intieme relaties en spirituele groei (Servire, 2000).

[4] Richard Rohr (2011), ‘God as Us: The Sacred Feminine and the Sacred Masculine’, disc 2 (Center for Action and Contemplation), CD, DVD, MP3 download.

[5] John Welwood (1996), Love and Awakening: Discovering the Sacred Path of Intimate Relationship (HarperPerennial), 8. In het Nederlands verschenen onder de titel: In liefde ontwaken. De liefdesrelatie als spirituele weg (Servire, 1999).

Bewuste liefde