September

22 september – begeleiding heimiddag, Oecumenische Kerk De Ark, Hoofddorp

 

Oktober

16 oktober – Soulfulness, avond 1

29 oktober – Cursus Liturgiek, Protestantse Gemeente Dubbeldam (1/3)

30 oktober – Soulfulness, avond 2

 

November

8 november – Blended training Pastoraal Gesprek, Dordrecht (1/2)

12 november  – cursus Liturgiek, PG Dubbeldam (2/3) 

13 november – Soulfulness, avond 3

19 november – Terugkomavond Soulfulness workshopserie De Hoeftuin

19 november – Cursus Liturgiek, PG Dubbeldam (3/3)

27 november – Soulfulness, avond 4

29 november – Blended training Pastoraal Gesprek, Dordrecht (2/2)

 

December

11 december – Soulfulness, avond 5