September 2022

7 september | Training Diaconaat | Protestantse Gemeente Arnhem

24 september | Training Beroepingswerk | Protestantse Gemeente Tiel

Start supervisietraject tienerwerker-trainees | Protestantse Kerk Amsterdam tot en met maart 2023

Oktober 2022

Supervisie tienerwerker-trainees | Protestantse Kerk Amsterdam

November 2022

6 november | Voorgaan Zuylenstede, Utrecht | Vecht en IJssel

15 november | Inspiratiemiddag Pastoraat i.s.m. Annette Dubois (Praktijksporen) | Johannescentrumgemeente Utrecht